Syntopia 2020

Nabór do drugiej edycji wystawy już wkrótce. Serdecznie zapraszamy.

Laureaci

Spośród nadesłanych prac komisja wyłoniła prace artystów:
- Banachowicz Andrzej
- Chukhov Pavel
- Fiuk Piotr
- Gębuś Monika
- Krukowska Kamila
- Marcinkowski Arkadiusz
- Pawłowski Mirosław
- Rezanov Matvey
- Roguszczak Joanna
- Sibinský Marek
- Slavin Ran
- Szrajber Rafał
- Targosz Beata Anna
- Zawojska-Kuriata Dominika

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim artystom za nadesłanie prac!

Szczególne podziękowania dla Iliasa Chatzichristodoulou właściciela Athens Digital Arts Festival za pomoc w organizacji wystawy.

Syntopia 2019

Trwa nabór do 1 miedzynarodowej wystawy sztuki elektronicznej Syntopia. Na zgłoszenia czekamy do 25 sierpnia 2019 roku.

O wystawie

Nazwa wystawy wywodzi się z greckiego συντοπία (σύν – z, wspólnie, razem, równocześnie; τόπος – obszar, miejsce, lokacja). W biologii termin ten oznacza równoczesne występowanie dwóch gatunków w tym samym siedlisku, w szczególności na tyle bliskich, że może wystąpić między nimi zjawisko hybrydyzacji. Termin ten został również użyty przez neuropsychologa prof. Ernsta Pöppela do określenia radykalnego przejścia od sumatywnego do współtwórczego łączenia się dyscyplin. Prof. Piotr Zawojski umieścił syntopię w tytule swojej książki o cyberkulturze, gdzie możemy przeczytać o niej: „w odróżnieniu od utopii, forma spotkania różnorodnych idei, systemów wiedzy, metodologii, odmiennych dyscyplin poznawczych, rozmaitych form aktywności człowieka. Nie ma ona postaci amalgamatu, w którym poszczególne elementy tracą swoją tożsamość i istotę, ale stanowi przykład na to, jak w ramach interdyscyplinarnego spotkania można przekroczyć ograniczenia specjalizacji w ramach poszczególnych dyscyplin, a także poszukiwać dla nich wspólnych płaszczyzn.” (P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, POLTEXT, Warszawa 2010, s. 74.)

Organizatorzy

Pierwsza edycja wystawy odbędzie się w ramach Siódmego Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum na temat Sztuki, Nauki i Technologii Medea 2019 Złamana Symetria w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Atenach, w Grecji. Pomysłodawczynią i współorganizatorem wystawy jest dr Ewelina Adam-Wadas. Współorganizatorami wystawy są również dr hab. Andreas Guskos oraz mgr Jakub Palka.